HK Egene Gråsten afholder ordinær generalforsamlingKlublokalet i Ahlmannsparken

 

 

 

Onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00Dagsorden i.h.t. vedtægter