HK Egene Gråsten afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00 i klublokalet i Ahlmannsparken.


Dagsorden i.h.t. vedtægterne.


 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt formuleret være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

Så er der åbnet op for tilmelding til Egene Cup 2017 for ungdomshold, som finder sted i weekenden den 8. og 9. april 2017.

 

Se mere på stævnets egen hjemmeside her