HK EGENE GRÅSTEN

 

afholder ordinær generalforsamling

 

 

torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00

 

 

i klublokalet i Ahlmannsparken.

 

 

 

Dagsorden i.h.t. vedtægter