Arbejdsbeskrivelse for forældrerådet

August 2010

Formål:

Forældrerådet skal være bindeleddet imellem de enkelte hold og bestyrelsen, så eventuelle tvister bliver hørt og løst, samt at eventuelle konflikter og utilfredshed i klubben undgås.

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

Forældrerådet skal være bestyrelsen behjælpelig med at skabe øget fokus på klubbens indsatsområder, herunder naturligvis de pengegivende aktiviteter, hvor der altid vil være behov for frivillig arbejdskraft, og hvor bestyrelsen tror på, at forældrerådet vil have væsentlig nemmere ved at hente frivillige blandt forældre til spillerne på børne- og ungdomsholdene.

 

Forældrerådet er også bindeleddet imellem de enkelte hold og bestyrelsen, så eventuelle tvister bliver hørt og løst, samt at eventuelle konflikter og utilfredshed i klubben undgås.

 

Desuden vil forældrerådet ad hoc kunne

  • Arrangere fællesaktiviteter
  • Arrangere foredrag o.l.
  • Arrangere ture

 

Forældrerådet udarbejder en årsplan over rådets aktiviteter

 

Rådets sammensætning:

  • Hver årgang i ungdomsafdelingen vælger en repræsentant til forældrerådet.
  • Forældre kan ikke repræsentere flere årgange på én gang – d.v.s har man flere børn kan man kun repræsentere et hold.
  • Rådet afholder møder ad hoc, dog minimum et i efterårssæsonen og et i forårssæsonen.
  • Minimum 1 repræsentant fra bestyrelsen deltager i forældrerådets møder.

 

Rådets økonomiske kompetence:

Der tildeles forældrerådet et rammebudget, som fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med rådet, i forbindelse med udarbejdelse af årsplan.

 

Rådet har fri rådighedsret indenfor rammebudgettet, dog skal der erlægges et regnskab.

 

Arrangementer med risiko for underskudsgivning skal forlods godkendes af bestyrelsen.