PR UDVALG

 

 

August 2010

Formål:

Varetager nogle ad de udadvendte aktiviteter fra H.K. Egene

 

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

 • Fastholde og udbygge sponsorer, bandereklamer i Ahlmannsparken
 • Vedligeholdelse af bandereklamer
 • Vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden www.hkegene.dk
 • Udfærdigelse og ophængning af plakater
 • Varetage alle aktiviteter overfor pressen

 

Udvalgets sammensætning:

3-6 personer, hvoraf de 2 medlemmer er fra bestyrelsen

 

Udvalgets økonomiske kompetence:

Kun efter aftale med bestyrelsen

 

 


 

 

CUP´s SUDVALGET

 

 

August 2010

 

Formål:

Udvalget sørger for afvikling af klubbens 2 stævner (ungdomsstævne i marts måned og seniorstævne i september måned).

 

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

Der henvises til udvalgets beskrivelse af opgaver i.f.m.

Turneringsplan

Indkvartering

Forplejning

Øvrige opgaver

 

Udvalget skaffer mandskab til ovenstående i tæt samarbejde med den sportslig ansvarlig/bestyrelsen, hvor egne spillere hjælper til med diverse opgaver der er i forbindelse med afvikling af stævnerne.

 

Udvalgets sammensætning:

Udvalget består af 5-7 personer hvoraf en er repræsentant fra bestyrelsen.

 

Udvalgets økonomiske kompetence:

Kun efter aftale med bestyrelsen

 

 

 

TURNERINGSLEDER                                                                                        

 

                                                                                                                 August 2010

 

Formål:

Turneringslederens opgaver er at sørge for det sportslige på både ungdoms- og seniorsiden i henhold til nedenstående arbejdsbeskrivelse.

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

 • Kontakt til trænere vedr. turneringen og pokalturnering
 • Planlægning af kampe o.l.
 • Dommeransvarlig
 • Tilmelding til turnering, pokalturnering m.m.
 • Turneringsledelse
 • Tidtagning i samarbejde med trænerne

 

Deltager eventuelt ad hoc i det sportslige udvalg / trænerkonsulenternes møder hvor de drøfter turnering, pokalturnering og fordeling af hal/træningstider.

 

 

Turneringslederens økonomiske kompetence:

Kun efter aftale med bestyrelsen.

 

 

Arbejdsbeskrivelse for trænerkonsulentudvalg

 

 

August 2010

 

Formål:

Udvalgets opgaver er at sørge for det sportslige på både ungdoms- og seniorsiden i henhold til nedenstående arbejdsbeskrivelse.

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

 • Ansætte og afskedige ungdoms- og seniortrænere i samarbejde med den sportslige ansvarlig
 • Niveau placere enkelte hold i samråd med trænere
 • Udtage spillere til talenthold i samråd med trænere
 • Fordeling af hal/træningstider sammen med sportsligansvarlig
 • Stævnedeltagelse og budget
 • Den røde tråd – vedligeholdelse

Følgende punkter er udvalgets ansvarsområde:

 • Uddannelse af trænere
 • Kontakt/rådgivning til trænere efter behov
 • Kontakt til ekstern klubber / spiller (hvis nogen ønsker at skifte, gøre det rigtigt)
 • Kontakt mellem spillere – trænere – bestyrelse
 • Sæsonplanlægning af senior
 • Trænerudvikling (coaching trænere) både senior- og ungdomstræner
 • Planlægge trænerkursus for samtlige af klubbens træner (både intern/ekstern) 

Udvalgets sammensætning:

Udvalget består af 3 – 4 medlemmer, hvoraf det ene medlem er den sportslig ansvarlige fra bestyrelsen.

 

Udvalgets økonomiske kompetence:

Udvalget skal udarbejde et budget, for stævner og kurser, for såvel senior som ungdom.

 

Budgettet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

 

Udvalget har herefter kontrollen med det af bestyrelsen godkendte budget.

 

Udvalget kan ikke selvstændigt godkende kontrakter med f.eks. trænere. Godkendelsen skal indhentes af udvalget hos bestyrelsen.