PR UDVALG

 

 

 

Formål:

Varetager nogle ad de udadvendte aktiviteter fra H.K. Egene

 

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

 • Fastholde og udbygge sponsorer, bandereklamer i Ahlmannsparken
 • Vedligeholdelse af bandereklamer
 • Vedligeholdelse og udbygning af hjemmesiden www.hkegene.dk
 • Udfærdigelse og ophængning af plakater
 • Varetage alle aktiviteter overfor pressen

 

Udvalgets sammensætning:

3-6 personer, hvoraf de 2 medlemmer er fra bestyrelsen

 

Udvalgets økonomiske kompetence:

Kun efter aftale med bestyrelsen

 

 


 

 

CUP´s SUDVALGET

 

 

 

 

Formål:

Udvalget sørger for afvikling af klubbens ungdomsstævne.

 

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

Der henvises til udvalgets beskrivelse af opgaver i.f.m.

Turneringsplan

Indkvartering

Forplejning

Øvrige opgaver

 

Udvalget skaffer mandskab til ovenstående i tæt samarbejde med den sportslig ansvarlig/bestyrelsen, hvor egne spillere hjælper til med diverse opgaver der er i forbindelse med afvikling af stævnerne.

 

Udvalgets sammensætning:

Udvalget består af 5-7 personer hvoraf en er repræsentant fra bestyrelsen.

 

Udvalgets økonomiske kompetence:

Kun efter aftale med bestyrelsen

 

 

 

TURNERINGSLEDER                                                                                        

 

                                                                                                                 

Formål:

Turneringslederens opgaver er at sørge for det sportslige på både ungdoms- og seniorsiden i henhold til nedenstående arbejdsbeskrivelse.

 

Beskrivelse af arbejdsområde:

 • Kontakt til trænere vedr. turneringen og pokalturnering
 • Planlægning af kampe o.l.
 • Dommeransvarlig
 • Tilmelding til turnering, pokalturnering m.m.
 • Turneringsledelse
 • Tidtagning i samarbejde med trænerne

 

Deltager eventuelt ad hoc i det sportslige udvalg / trænerkonsulenternes møder hvor de drøfter turnering, pokalturnering og fordeling af hal/træningstider.

 

 

Turneringslederens økonomiske kompetence:

Kun efter aftale med bestyrelsen.