Medlemsregistrering og kontingent

 

Registrering af klubbens medlemmer foretages af klubbens økonomisk ansvarlige, der ligeledes opkræver kontingent. Til brug for medlemsregistrering og kontingentopkrævning, vil samtlige trænere modtage lister fra klubbens økonomisk ansvarlige.


Disse lister bedes udfyldt meget nøjagtigt og derefter returneres til klubbens økonomisk ansvarlige, senest på den angivne dato - vær meget omhyggelig med registreringen. Der skulle nødigt sendes opkrævningskort, til spillere der ikke er i klubben mere.

 

Trænere må ikke træffe aftale med spillere om kontingentnedsættelse, men skal notere på medlemslisten eller kontakte klubbens økonomisk ansvarlige om evt. forhold der kan berettige til nedsættelse (eks. Soldat, spiller ikke kampe, træner ikke, men spiller kampe, har ikke deltaget i nov., dec. pga. sygdom osv.) Klubbens økonomiske ansvarlige/bestyrelsen vil herefter tage stilling til evt. nedsættelse af kontingent.

 

Alle medlemmer skal betale helårligt kontingent (1/7 – 30/6). Dog er børnespillere, der ikke tidligere har spillet håndbold, kontingentfri indtil 31/12.

 

Kontingent opkræves 1. årligt.

 

Alle trænere, der er aktive spillere, får ingen kontingentopkrævning.

 

Kontingentsatser 2019/2020 (årligt)

U-6

Kr.

350 

U-8

Kr.

500 

U-9 Kr.               500

U-11

Kr.

700 

U-13                          

Kr.

800 

U-15

Kr.

900 

U-17 Kr.               900
   

 

Damer Senior

Kr.

 1.000

Herrer Senior

Kr.

            1.000

 

  

Såfremt en spiller er i kontingentrestance, er træneren forpligtiget til, (på opfordring fra bestyrelsen) at sørge for, at spilleren ikke deltager i hverken træning, kampe eller klubbens øvrige aktiviteter.