Post og informationer

Det interne boks-system i Ahlmannsparken kan bruges, når du skal give en besked videre til anden leder/træner i klubben.

 

Al information fra bestyrelsen og andre, bliver så vidt muligt lagt i din skuffe. Det er din pligt at se efter post i din skuffe hver gang du er i hallen. Facebook gruppen for trænere vil også blive benyttet.

 

Materialeindkøb:

  • Al indkøb af materialer foretages af klubbens materialeforvalter Kirsten Thorndahl Matzen tlf. 27821550.
  • Al indkøb skal godkendes af materialeforvalterne.
  • Udlevering af materialer søger materialeforvalterne for.
  • Trænere/medlemmer må ikke uden forudgående tilladelse foretage indkøb på klubbens regning, sker dette, er det for egen regning og risiko.

 

Nøgler: 

Ved sæsonstart udleveres 2 stk. nøgler til samtlige trænere. Disse nøgler giver adgang til:

  • Boldkasser i Ahlmannsparken
  • Rekvisitkasser i Ahlmannsparken
  • Klublokale i Ahlamnnsparken
  • Tøj skab i Ahlmannsparken
  • Postsystemet

 

Brug af bolde og andre rekvisitter i hallen:

Samtlige benyttede bolde og andre rekvisitter skal efter brug bringes på plads. Herefter skal skabe og boldkasser låses. Ønsker den efterfølgende træner at bruge rekvisitterne, kan de overlades til denne. Vedkommende har herefter ansvaret for oprydning og aflåsning.

 

Spillersæt, dragter og overtræksveste:

Alle hold får ved sæsonstart udleveret et spillersæt, overtræksveste og eventuelt dragter. Træneren har herefter ansvaret for tøjet, indtil det ved sæsonafslutning afleveres til klubbens materialeforvaltere. Der udleveres desuden en nødhjælpstaske med isposer, tape m. m.

 

Spillesættet må ikke deles ud, således at hver spiller får et ”personligt” sæt.

 

Det påhviler træneren, at organisere vask af tøjet, eventuelt ved at lade det gå på omgang mellem spillerne. Vask af spillersæt skal altid foregå med det samlede sæt på én gang. Der findes en vaskevejledning i alle tasker. Den der får til opgave at vaske, skal altid have nøjagtig besked på, hvornår tøjet igen skal medbringes klar til brug.

 

Efter sidste kamp i sæsonen er det trænernes ansvar at vaske spillertøjet, overtræksveste og eventuelt udleverede dragter, samt at lave en optælling af det.

 

Henvendelse vedrørende brug af spillersæt, spilledragter, overtræksveste og genopfyldning af nødhjælps taske skal ske til klubbens materialeforvaltere Kirsten Thorndahl Matzen.