Mål og målsætning for Håndboldklubben Egene, GråstenFormål:
 

Foreningens formål er, at fremme og varetage interessen for håndbold

Målsætning:

Målsætning for håndboldklubben Egene er at kunne opfylde behovet for så mange som mulige børn/voksne i at dyrke håndbold i Gråsten.

Målet er at give medlemmer, trænere og tilskuere gode oplevelser i en klub som værdsætter kammeratskab, holdspil, etik og konkurrence og hvor klubånd og social fællesskab er nøgleord for klubben.

De konkrete mål for at opnå klubbens målsætning er at finde i vores ”egetræ”, som beskriver de enkelte faser af processen, lige fra rødderne via grenene til bladene i toppen.(Det færdige resultat)


Egetræet = mål


Bestyrelsen:

 • Udarbejde mål og målsætninger for klubbens virke
 • Tilse at udvalgene fungere hensigtsmæssigt
 • Komme med nye tiltag
 • Afvikle generalforsamling


Spillerne:

 • Tilbud om 2 gange ugentlig træning og herigennem udvikle sig individuelt
 • At spille på et hold svarende til eget niveau
 • Deltage i de sociale relationer i klubben, såsom klubarrangementer og stævner
 • Vise god opførsel og fairplay på og udenfor banen


Trænere:

 • Vi ønsker velmotiverede trænere som også er parat til at videreuddanne sig
 • Vore trænere skal have ren starffeattest
 • Skal kunne samarbejde både med klubben, spillerne og forældrekredsen


Klubben:

 • Stiller udvalg til rådighed for følgende funktioner:


Trænerkonsulent-udvalg:

 • Ansætter- og sørger for uddannelsen af trænere i henhold til trænermanualen ”Den røde tråd”
 • Tilmelder holdene i de rigtige rækker i samarbejde med trænerne
 • Hjælper spillere med større potentiale til at komme videre i systemet ved gensidige aftaler med andre
 • Tilmelder til relevante stævner
 • Fordeler haltimer i samarbejde med sportsligansvarlig


Forældrerådet:

 • Varetager det sociale omkring ungdomsspillere
 • Arrangerer narstævne og andre sociale tiltag
 • Varetager forældrekontakten


PR og Sponsorudvalg:
 

Søger gennem salg af sponsorkontrakter, bandereklame og andet at skaffe økonomiske midler til klubbens drift. Materialeforvalter:

 • Søger for at klubbens materiel er i god stand
 • I samarbejde med bestyrelsen at indkøbe spilledragter m.m


Stævner:

 • OK Cup (Ungdomsstævne)
 • Egene Cup (seniorstævne)

 

 

Mini 7-8 årige