Mål og målsætning for Håndboldklubben Egene, GråstenFormål:
 

Foreningens formål er, at fremme og varetage interessen for håndbold

Målsætning:

Målsætning for håndboldklubben Egene er at kunne opfylde behovet for så mange som mulige børn/voksne i at dyrke håndbold i Gråsten.

Målet er at give medlemmer, trænere og tilskuere gode oplevelser i en klub som værdsætter kammeratskab, holdspil, etik og konkurrence og hvor klubånd og social fællesskab er nøgleord for klubben.

De konkrete mål for at opnå klubbens målsætning er at finde i vores ”egetræ”, som beskriver de enkelte faser af processen, lige fra rødderne via grenene til bladene i toppen.(Det færdige resultat)


Egetræet = mål


Bestyrelsen:

 • Udarbejde mål og målsætninger for klubbens virke
 • Tilse at udvalgene fungere hensigtsmæssigt
 • Komme med nye tiltag
 • Afvikle generalforsamling


Spillerne:

 • Tilbud om 2 gange ugentlig træning og herigennem udvikle sig individuelt
 • At spille på et hold svarende til eget niveau
 • Deltage i de sociale relationer i klubben, såsom klubarrangementer og stævner
 • Vise god opførsel og fairplay på og udenfor banen


Trænere:

 • Vi ønsker velmotiverede trænere som også er parat til at videreuddanne sig
 • Vore trænere skal have ren starffeattest
 • Skal kunne samarbejde både med klubben, spillerne og forældrekredsen


Klubben:

 • Stiller udvalg til rådighed for følgende funktioner:


Trænerkonsulent-udvalg:

 • Ansætter- og sørger for uddannelsen af trænere i henhold til trænermanualen ”Den røde tråd”
 • Tilmelder holdene i de rigtige rækker i samarbejde med trænerne
 • Hjælper spillere med større potentiale til at komme videre i systemet ved gensidige aftaler med andre
 • Tilmelder til relevante stævner
 • Fordeler haltimer i samarbejde med sportsligansvarlig


Forældrerådet:

 • Varetager det sociale omkring ungdomsspillere
 • Arrangerer narstævne og andre sociale tiltag
 • Varetager forældrekontakten


PR og Sponsorudvalg:
 

Søger gennem salg af sponsorkontrakter, bandereklame og andet at skaffe økonomiske midler til klubbens drift. Materialeforvalter:

 • Søger for at klubbens materiel er i god stand
 • I samarbejde med bestyrelsen at indkøbe spilledragter m.m


Stævner:

 • OK Cup (Ungdomsstævne)
 • Egene Cup (seniorstævne)

 

 

Mini 7-8 årige

 

Træningen bør tage udgangspunkt i de bevægelser, børnene kan på forhånd (grovmotorikken). Grundlæggende håndboldbevægelser kan trænes. Træningen bør i høj grad bestå i at lege og bør organiseres i små overskuelige grupper.

 

Teknisk:

 • Kasteøvelser (stødkast)
 • Gribeøvelser
 • Dribleøvelser
 • Alsidige bevægelser

 

Taktisk:

 • Alle spillere trænes på alle pladser, både forsvar og angreb (målmand indeholdt).
 • Håndboldreglerne indlæres.
 • ”Hurtig” opspil samt grundspil indlæres.
 • Opdækning indefor 3-meter.
 • Forsvarsøvelse: Gøre sig store/fyldige i forsvaret.

 

Fysisk:

 • Let opvarmning, gerne igennem leg (Ingen konditionstræning).

 Målmandstræning:

 • Opsamling og udkast.

 

Socialt:

 • Indelære god optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdleder og publikum.
 • Alle spillere skal spille.

 

Gode råd:

 • Give korte forklaringer
 • Lave næsten alt i leg og småspil (individuelt, parvis og hold).

 

Lilleput 9-10 årige

 

På dette alderstrin udvikles børnenes finmotorik og indlæringsevnen.

 

Det er vigtigt, at denne udvikling stimuleres. Begyndende indlæring af tekniske elementer vil være relevant.

 

Træningen bør i stor omfang indeholde småspil og lege.

 

Teknisk:

 • Gribe/kasteøvelse i bevægelse (pres spil).
 • Simple screeninger og stregspil
 • Målmandsbevægelser
 • Vedligeholde og uddybe lærte tekniske færdigheder
 • Fløjskud/hopskud, langskud og tackle
 • Lege indeholdende fald-teknik
 • ”Snuse” til fløjindløb

 

Taktisk:

 • Grundprincipper i 6-0 (den enkeltes bevægelse)
 • Fase 1 og fase 2 contra- og returløb
 • Alle spillere trænes på alle pladser
 • Målmandsbevægelser samt hurtigt udkast

 

Fysisk:

 • Let opvarmning
 • Lette strækøvelser og smidighedsøvelser
 • Let konditionstræning i leg (spil mod 2 små mål).

 

Målmandstræning:

 • Opsamling og udkast.
 • Placering

 

Socialt:

 • Indlære god optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdleder og publikum
 • Alle spillere skal spille.

 

Gode råd:

 • Kende håndboldreglerne, teknisk træning.
 • Lave næsten alt i leg og småspil (individuelt, parvis og hold).

 

Puslinge 11-12 årige

 

Indlæringen af tekniske elementer fortsættes og udvikles.

 

Udviklingen af indlæringsevnen bør fortsat stimuleres gennem småspil og begyndende contratræning, samt evt. gennem træning af offentsivt forsvarspil.

 

På dette alderstrin bør man desuden begynde at lave udstrækningsøvelser.

 

Teknisk:

 • Gribe/kasteøvelser i bevægelse (pres spil)
 • Simple screeninger og stregspil
 • Målmandsbevægelser
 • Vedligeholde og uddybe lærte tekniske færdigheder
 • Fløjskud, hopskud (som langskud) tackle
 • Bolderobninger, finter/fodskifte og stempling

 

Taktisk:

 • Grundprincipper i 6-0 og 5-1 forsvar
 • Fase 1 og fase 2 contra- og returløb
 • Parvis: finte-træning/oppres, simpelt kryds
 • Fløjindløb

 

Fysisk:

 • Let opvarmning, lette strækøvelser, let konditionstræning i leg (spil mod 2 små mål).

 

Målmandstræning:

 • Teknisk fod- og armparader, fodbevægelser opsamling og udkast.
 • Placering

 

Socialt:

 • Indlære god optræden over med- og modspillere, dommere, trænere, holdleder og publikum
 • Alle spillere skal spille

 

Gode råd:

 • Kende håndboldreglerne, mange småspil og masser af leg
 • Vægt på teknisk træning.

 

Drenge/piger 13-14 årige

 

På dette alderstrin vil mange af spillerne være i den periode, hvor man vokser hurtigt. Det kan derfor være svært at indlære nye tekniske elementer.

 

Den indlærte teknik skal dog fortsat trænes og vedligeholdes.

 

Til gengæld er det fordelagtigt at træne taktiske elementer fra og med dette alderstrin, idet børnenes intellektuelle udvikling muliggør dette.

 

Udviklingen bør tillige indeholde øvelser, hvor de store muskelgrupper trænes.

 

Teknisk:

 • Pres spil
 • Screening og stregspil
 • Målmandsspil: angrebsstart, smidighed, reaktionstræning
 • Vedligeholde og uddybe lærte tekniske færdigheder
 • Skud og kastetræning- loop – straffekast
 • Kryds-finter, fløjindløb, backovergang-parader

 

Taktisk:

 • Contrafase, 1. bølge og 2. bølge (holde pres i angrebet)
 • Vedligeholde 6-0 forsvarsprincipper og præsentere 5-1 forsvarsprincipper
 • Overgangsspil (backs og fløje)
 • Forsvar under returløb (pres returløb)

 

Fysisk:

 • Forskellige opvarmningsformer
 • Forskellige strækøvelser
 • Præsentere lettere fysisk træning (egen vægt)
 • Let konditionstræning i leg

 

Målmandstræning:

 • Placering- teknisk fod og armparader
 • Fodbevægelse, opsamling og udkast

 

Socialt:

 • Bibeholde den gode optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdleder samt publikum.
 • Alle spillere skal spille

 

Gode råd:

 • En del situationsbestemt træning.
 • En del småspil og leg.
 • Vægt på teknisk træning.


 

Junior 15-16 årige

 

På dette alderstrin vil de fleste piger, og også mange drenge, have overstået vækstpubertetsperioden og den efterfølgende breddevækst vil betyde, at kroppen igen stabiliseres.

 

Den heraf følgende bedre koordinationsevne gør det muligt igen at arbejde med at udvikle spillernes tekniske evner (såvel ny indlæring som finpudsning).

 

Spillernes taktiske evner bør fortsat udvikles. Mængden af den fysiske træning bør øges, såvel som konditionstræningen (f.eks. gennem contraøvelser eller småspil) som styrke-træningen (med egen krop som belastning).

 

Teknisk:

 • Pres spil
 • Screening og stregspil
 • Målmandsspil: angrebsstart, smidighed, reaktions-træning.
 • Vedligeholde og uddybe lærte tekniske færdigheder
 • Skud og kastetræning- loop-straffekast
 • Kryds-finter, fløjindløb, backovergang-parader

 

Taktisk:

 • Contrafase, 1. bølge og 2. bølge (fastholde pres).
 • Vedligeholde 6-0 og 5-1 forsvarsprincipper og ”snuse” til 3-2-1 forsvarsprincip
 • Overgangsspil (backs og fløje)
 • Forsvar under returløb (pres returløb)
 • ”Play-maker rolle” ansvarsfordeling

 

Fysisk:

 • Forskellige opvarmningsformer
 • Forskellige strækøvelser
 • Præsentere lettere fysisk træning (egen vægt).
 • Let konditionstræning i leg

 

Målmandstræning:

 • Placering, teknisk fod og armparader.
 • Fodbevægelse opsamling og udkast

 

Socialt:

 • Bibeholde den gode optræden overfor med- og modspillere, dommere, trænere, holdleder samt publikum.
 • Alle spillere skal spille.

 

Gode råd:

 • En del situationsbestemt træning.
 • En del småspil og leg.
 • Vægt på teknisk træning.